Klimatik avadanlığın uzun müddət və keyfiyyətli işləməsi üçün sadəcə bu avadanlığı almaq kifayət etmir. İki vacib mərhələ havalandırma sisteminin quraşdırılması prosesindən əvvəl gəlir: Klimatik avadanlığın uzun müddət və keyfiyyətli işləməsi üçün sadəcə bu avadanlığı almaq kifayət etmir. İki vacib mərhələ havalandırma sisteminin quraşdırılması prosesindən əvvəl gəlir:

1. Tədqiqat işləri
2. Layihələndirmə

“Altus Engineering Group” şirkəti istənilən klimatik avadanlığın quraşdırılmasından əvvəl binanı və ya otaqları texniki baxımından araşdırır. Siz, məkanınızı tədqiq edib avadanlığı dəqiq seçmək üçün mütəxəssislərimizi çağırılmasını sifariş edə bilərsiniz. Bunuda qeyd etməliyik ki, tədqiqat və seçim işləri şirkətmiz tərəfindən təmənnasız görülür.

Tədqiqat zamanı otaqların sahələrinə, təyinatlarına diqqət yetirilir, layihənin eskiz variantı hazırlanır, müştərinin istəkləri qeydə alınır.

“Altus Engineering Group” şirkəti layihəni tərtib edərək iqtisadi məqsədəuyğunluq, sanitar təhlükəsizlik normaları və texniki standartlar və normativlər kimi başlıca amilləri layihənin əsasları kimi qəbul edir.

Mərkəzləşdirilmiş sistemlərin quraşdırılması zamanı peşəkar tədqiqat və layihələndirmə işləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İctimai otaqların klimatik texnika ilə təchiz olunması həyata keçirilərsə, o zaman dəqiq layihənin olması zəruridir, çünki belə layihələr kənar təşkilatların görülmüş işlərin yoxlanılması ücün lazım olur.

Bizim şirkət avadanlığın texniki konsultasiyasını, seçimini və quraşdırılmasını, zəmanətli və zəmanətsiz xidməti yüksək peşəkar səviyyədə həyata keçirir right here. Bütün layihə işləri normativ sənədlər və texniki hesablamalar əsasında ən son tələblərə müvafiq həyata keçirilir.

“Altus Engineering Group” şirkətinə müraciət edib mütəxəssislərimizin peşəkarlığına özünüz əmin olun!