Şirkət istənilən mürəkkəbliyə malik olan elektrik montaj işlərini yerinə yetirir: Şirkət istənilən mürəkkəbliyə malik olan elektrik montaj işlərini yerinə yetirir:

• Müxtəlif obyektlərin enerji təchizatı;
• Transformatorun və enerji paylayıcı lövhəsinin montajı;
• Gərginlikdən, qısa qapanmadan müdafiə olunma, rele müdafiəsi;
• Elektrik enerjisi və qeydiyyat cihazlarının montajı;
• Kabellərin salınması;
• Paylayıcı qurğuların quraşdırılması və xidmət olunması;
• Aparatların, stabilləşdirici elektrik sahəsinin, enerji təchizatının effektivliyini artıran avadanlığın montajı;
• Rozetkaların, elektrik açarlarının dəyişdirilməsi, köhnəlmiş məftilin əsaslı təmiri;
• Elektrik məftilinin dəyişdirilməsi;
• Otaqların elektrik müdafiəsi;

Bundan savayı, xidmətlərimizin siyahısına bunlar daxildir:

• Elektrik şəbəkələrinin layihələndirilməsi;
• Elektrik qurğularının layihələndirilməsi, montajı və xidmət olunması;
• Torpaqlama və ildırımdan müdafiə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması.

Biz, yeni texnologiyalardan, müasir avadanlıqlardan yararlanırıq. Bizim texnoloji bazamız aparıcı Rusiya və xarici ölkələrin istehsalçılarından alınan materiallar ilə komplektləşir.

“Altus Engineering Group” şirkəti Azərbaycanın bazarında EKF məhsulunun eksklüziv distribyuteridir. Biz, elektrik montaj işlərinin keyfiyyətli şəkildə yerinə yetirilməsi və müştərilər ilə etibarlı münasibətlər əsasında elektrik montaj işlərini istehlakçılara təklif edirik.