EKF-aşağı gərginlikli elektrik mühəndisliyi üzrə Rusiya istehsalçısıdır. Etibarlı və əlverişli elektrotexniki avadanlıq yaradırıq.
Şirkət elektrik enerjisinin daxil edilməsi, paylanması və uçotu, texnoloji proseslərin lokal avtomatlaşdırılması, eləcə də müxtəlif sahələrdə enerji səmərəliliyinin artırılması üçün kompleks həllər üçün elektrik avadanlıqlarının tam spektrini təklif edir.

EKF-in çeşidində 10 000-dən çox modul avtomatika, güc və kommutasiya avadanlığı, elektrik lövhələrinin korpusları, elektrik montajı və elektrik quraşdırması üçün məmulatlar, ölçü vasitələri və kabel kəsici sistemlər təqdim olunur. 300-dən çox qrup 33 əmtəə istiqamətində. Şirkətin fəaliyyətinin prioritet istiqaməti sənaye müəssisələri, enerji, mülki və infrastruktur obyektlərinin layihələndirilməsi və tikintisi üçün kompleks enerji-effektiv həllərin işlənib hazırlanmasıdır.